Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus).


konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus
latinske poslovicekonačnonedivesesviistimstvarimavoleihsvakoimasvojemiljenjesvojukusne divedive sese svisvi istimistim stvarimastvarima ii nene volevole ih(svako imaima svojesvoje mišljenjemišljenje ii svojsvoj ukus)ne dive sedive se svise svi istimsvi istim stvarimaistim stvarima istvarima i nei ne volene vole ih(svako ima svojeima svoje mišljenjesvoje mišljenje imišljenje i svoji svoj ukus)ne dive se svidive se svi istimse svi istim stvarimasvi istim stvarima iistim stvarima i nestvarima i ne volei ne vole ih(svako ima svoje mišljenjeima svoje mišljenje isvoje mišljenje i svojmišljenje i svoj ukus)ne dive se svi istimdive se svi istim stvarimase svi istim stvarima isvi istim stvarima i neistim stvarima i ne volestvarima i ne vole ih(svako ima svoje mišljenje iima svoje mišljenje i svojsvoje mišljenje i svoj ukus)

Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje. -Marsel Prust
pomodni-milje-onaj-u-kojem-svi-misle-kao-veina-postoji-li-mesto-gde-svako-ima-svoje-miljenje-postoji-to-literarni-milje
Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu. -Volter
oni-koji-nikad-ne-povlae-svoje-miljenje-vie-vole-sebe-nego-istinu
Zašto da se menjaš? Svako ima svoj stil. Kada ga pronađeš, zadrži ga… -Odri Hepbner
zato-da-se-menja-svako-ima-svoj-stil-kada-ga-pronae-zadri-ga
Svako zasto ima svoje jbg. :)
svako-zasto-ima-svoje-jbg
Zašto se menjati? Svako ima svoj stil. Ako ste ga našli, trebalo bi da se držite istog. -Odri Hepbern
zato-se-menjati-svako-ima-svoj-stil-ako-ste-ga-nali-trebalo-bi-da-se-drite-istog
Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno. -Franc Kafka
atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno