Konačno sam shvatila zašto se debljam! Kriv je naime šampon za kosu! Kad perem kosu, sliva mi se niz telo, a na etiketi velikim slovima piše: Za ...


konano-sam-shvatila-zato-se-debljam-kriv-naime-ampon-za-kosu-kad-perem-kosu-sliva-mi-se-niz-telo-a-na-etiketi-velikim-slovima-pie-za
konačnosamshvatilazatosedebljamkrivnaimeamponzakosukadperemkosuslivaminiztelonaetiketivelikimslovimapiezakonačno samsam shvatilashvatila zaštozašto sese debljamkriv jeje naimenaime šamponšampon zaza kosukad peremperem kosusliva mimi sese nizniz telona etiketietiketi velikimvelikim slovimaslovima pišezakonačno sam shvatilasam shvatila zaštoshvatila zašto sezašto se debljamkriv je naimeje naime šamponnaime šampon zašampon za kosukad perem kosusliva mi semi se nizse niz teloa na etiketina etiketi velikimetiketi velikim slovimavelikim slovima pišekonačno sam shvatila zaštosam shvatila zašto seshvatila zašto se debljamkriv je naime šamponje naime šampon zanaime šampon za kosusliva mi se nizmi se niz teloa na etiketi velikimna etiketi velikim slovimaetiketi velikim slovima pišekonačno sam shvatila zašto sesam shvatila zašto se debljamkriv je naime šampon zaje naime šampon za kosusliva mi se niz teloa na etiketi velikim slovimana etiketi velikim slovima piše

Mrzim kad peglam kosu i slucajno ispeglam uvo -.-
mrzim-kad-peglam-kosu-i-slucajno-ispeglam-uvo
mala, idi operi tu masnu kosu, masna ti je toliko da ti i burek zavidi :D
mala-idi-operi-masnu-kosu-masna-ti-toliko-da-ti-i-burek-zavidi-d
Kmetovo je da radi, a agino da ga pazi, jer i travka treba i rosu i kosu. -Ivo Andric
kmetovo-da-radi-a-agino-da-ga-pazi-jer-i-travka-treba-i-rosu-i-kosu
Svadjam se sa stvarima. Sedim sama ispred kompa i smejem se k’o kreten. Vucem vrata na kojim velikim slovima pise GURAJ. Moram da pozovem ...
svadjam-se-stvarima-sedim-sama-ispred-kompa-i-smejem-se-ko-kreten-vucem-vrata-na-kojim-velikim-slovima-pise-guraj-moram-da-pozovem
Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose