Konformizam je tamničar slobode i neprijatelj rasta.


konformizam-tamniar-slobode-i-neprijatelj-rasta
džon f. kenedikonformizamtamničarslobodeneprijateljrastakonformizam jeje tamničartamničar slobodeslobode ii neprijateljneprijatelj rastakonformizam je tamničarje tamničar slobodetamničar slobode islobode i neprijatelji neprijatelj rastakonformizam je tamničar slobodeje tamničar slobode itamničar slobode i neprijateljslobode i neprijatelj rastakonformizam je tamničar slobode ije tamničar slobode i neprijateljtamničar slobode i neprijatelj rasta

Požuda je izvor najvećeg jada; požudni neprijatelj naš je potajni neprijatelj.Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj.Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj.Ljudi su samo djeca većeg rasta.Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.Kompromis je neprijatelj verodostojnosti.