Konformizam je tamničar slobode i neprijatelj rasta.


konformizam-tamniar-slobode-i-neprijatelj-rasta
džon f. kenedikonformizamtamničarslobodeneprijateljrastakonformizam jeje tamničartamničar slobodeslobode ii neprijateljneprijatelj rastakonformizam je tamničarje tamničar slobodetamničar slobode islobode i neprijatelji neprijatelj rastakonformizam je tamničar slobodeje tamničar slobode itamničar slobode i neprijateljslobode i neprijatelj rastakonformizam je tamničar slobode ije tamničar slobode i neprijateljtamničar slobode i neprijatelj rasta

Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj. -Fridrih Niče
najbolji-neprijatelj-protiv-neprijatelja-drugi-neprijatelj
Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj. -Sun Cu
prilika-da-osiguramo-sebe-od-poraza-i-na-naim-rukama-ali-priliku-da-se-pobedi-neprijatelj-ti-moe-dati-jedino-neprijatelj
Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Kompromis je neprijatelj verodostojnosti. -Herodot
kompromis-neprijatelj-verodostojnosti