Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog krađe već zbog gluposti, naivnost, prostakluka.


krasti-malo-glupo-zato-male-lopove-i-kanjavaju-ne-zbog-krae-ve-zbog-gluposti-naivnost-prostakluka
matija bećkovićkrastimaloglupozatomalelopovekažnjavajunezbogkrađevećglupostinaivnostprostaklukakrasti malomalo jeje glupozato malemale lopovelopove ii kažnjavajune zbogzbog krađekrađe većveć zbogzbog glupostikrasti malo jemalo je glupozato male lopovemale lopove ilopove i kažnjavajune zbog krađezbog krađe većkrađe već zbogveć zbog glupostikrasti malo je glupozato male lopove imale lopove i kažnjavajune zbog krađe većzbog krađe već zbogkrađe već zbog glupostizato male lopove i kažnjavajune zbog krađe već zbogzbog krađe već zbog gluposti

Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
Nemojte dozvoliti da zbog male nesuglasice izgubite velikog prijatelja. -Dalaj Lama
nemojte-dozvoliti-da-zbog-male-nesuglasice-izgubite-velikog-prijatelja
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju