Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.


krenite-korak-po-korak-ne-morate-videti-itavo-stubite-samo-napravite-prvi-korak
martin luter kingkrenitekorakpokoraknemoratevidetičitavostubitesamonapraviteprvikrenite korakkorak popo korakne moratemorate videtivideti čitavočitavo stubištesamo napravitenapravite prviprvi korakkrenite korak pokorak po korakne morate videtimorate videti čitavovideti čitavo stubištesamo napravite prvinapravite prvi korakkrenite korak po korakne morate videti čitavomorate videti čitavo stubištesamo napravite prvi korakne morate videti čitavo stubište

Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku. -Žan Žak Ruso
unositi-tajnost-u-neki-in-prvi-korak-prema-poroku
Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko. -Hegel
biti-nezavistan-od-miljenja-javnosti-prvi-korak-da-postignemo-neto-veliko
Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!
ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak