Krijemo ljubav, tako je i ugušimo. Šteta.


krijemo-ljubav-tako-i-uguimo-teta
meša selimovićkrijemoljubavtakouguimoŠtetakrijemo ljubavtako jei ugušimotako je ije i ugušimotako je i ugušimo

Sasvim mala ljubav nije tako loša ili sasvim mali život. -Čarls Bukovski
sasvim-mala-ljubav-nije-tako-loa-ili-sasvim-mali-ivot
Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja. -Orhan Pamuk
opsesivna-ljubav-tie-se-i-toga-da-ovek-sebe-shvata-previe-ozbiljno-pa-tako-i-svoja-oseanja