Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.


kroz-ivot-treba-prolaziti-osmehom-stjuardese-koja-zna-da-avionom-neto-nije-u-redu
krozživottrebaprolazitiosmehomstjuardesekojaznadaavionomneÅtonijeredukroz životživot trebatreba prolazitiprolaziti sasa osmehomosmehom stjuardesestjuardese kojakoja znazna dada sasa avionomavionom neÅ¡toneÅ¡to nijenije uu redukroz život trebaživot treba prolazititreba prolaziti saprolaziti sa osmehomsa osmehom stjuardeseosmehom stjuardese kojastjuardese koja znakoja zna dazna da sada sa avionomsa avionom neÅ¡toavionom neÅ¡to nijeneÅ¡to nije unije u redukroz život treba prolazitiživot treba prolaziti satreba prolaziti sa osmehomprolaziti sa osmehom stjuardesesa osmehom stjuardese kojaosmehom stjuardese koja znastjuardese koja zna dakoja zna da sazna da sa avionomda sa avionom neÅ¡tosa avionom neÅ¡to nijeavionom neÅ¡to nije uneÅ¡to nije u redukroz život treba prolaziti saživot treba prolaziti sa osmehomtreba prolaziti sa osmehom stjuardeseprolaziti sa osmehom stjuardese kojasa osmehom stjuardese koja znaosmehom stjuardese koja zna dastjuardese koja zna da sakoja zna da sa avionomzna da sa avionom neÅ¡toda sa avionom neÅ¡to nijesa avionom neÅ¡to nije uavionom neÅ¡to nije u redu

Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.
kroz-ivot-treba-prolaziti-osmehom-stjuardese-koja-zna-da-avionom-neto-nije-u-redu
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu. -Meša Selimović
neto-nije-u-redu-mnom-i-svijetom-ili-u-redu-mnom-i-svijetom-ali-ne-moemo-vezu-da-uspostavimo-nikakvu
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne