Kušao sam mnoge gorke stvari, ali ništa nije gore nego moliti!


kuao-sam-mnoge-gorke-stvari-ali-nije-gore-nego-moliti
arapske poslovicekuaosammnogegorkestvarialinitanijegorenegomolitikušao samsam mnogemnoge gorkegorke stvariali ništaništa nijenije goregore negonego molitikušao sam mnogesam mnoge gorkemnoge gorke stvariali ništa nijeništa nije gorenije gore negogore nego molitikušao sam mnoge gorkesam mnoge gorke stvariali ništa nije goreništa nije gore negonije gore nego molitikušao sam mnoge gorke stvariali ništa nije gore negoništa nije gore nego moliti

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore