Kuda god bacim pogled – svuda bičevi i lanci, sramota zlokobnih zakona, nemoćne suze ropstva; svuda je nepravedna vlast.


kuda-god-bacim-pogled-svuda-bievi-i-lanci-sramota-zlokobnih-zakona-nemone-suze-ropstva-svuda-nepravedna-vlast
aleksandar puškinkudagodbacimpogledsvudabičevilancisramotazlokobnihzakonanemoćnesuzeropstvanepravednavlastkuda godgod bacimbacim pogledpogled –– svudasvuda bičevibičevi ii lancisramota zlokobnihzlokobnih zakonanemoćne suzesuze ropstvasvuda jeje nepravednanepravedna vlastkuda god bacimgod bacim pogledbacim pogled –pogled – svuda– svuda bičevisvuda bičevi ibičevi i lancisramota zlokobnih zakonanemoćne suze ropstvasvuda je nepravednaje nepravedna vlastkuda god bacim pogledgod bacim pogled –bacim pogled – svudapogled – svuda bičevi– svuda bičevi isvuda bičevi i lancisvuda je nepravedna vlastkuda god bacim pogled –god bacim pogled – svudabacim pogled – svuda bičevipogled – svuda bičevi i– svuda bičevi i lanci

Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, a osobito u dušama koje traže Gospoda, Izvora Života. Mir Božiji se svuda seje. -Otac Tadej
dae-gospod-blagodat-to-boanska-sila-koja-deluje-svuda-a-osobito-u-ama-koje-trae-gospoda-izvora-ivota-mir-boiji-se-svuda-seje
Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. -Dositej Obradović
mudar-ovek-se-stidi-meati-u-ono-u-emu-nije-vet-a-ludom-se-ini-da-sramota-ako-svuda-svoj-nos-ne-uvue
Bilo da su lanci od čelika ili svile – oni su i dalje lanci. -Fridrih Šiler
bilo-da-su-lanci-od-elika-ili-svile-oni-su-i-dalje-lanci
Vrata mandarinova svuda široko su otvorena. Vi, koji imate pravo, a nemete novca, ne ulazite. -Kineske poslovice
vrata-mandarinova-svuda-iroko-su-otvorena-vi-koji-imate-pravo-a-nemete-novca-ne-ulazite