Kukate kako nemate decka/devojku za 14. Februar,sta da kazu oni koji nemaju mamu za 8. Mart?!


kukate-kako-nemate-deckadevojku-za-14-februarsta-da-kazu-oni-koji-nemaju-mamu-za-8-mart
kukatekakonematedeckadevojkuza14februarstadakazuonikojinemajumamu8martkukate kakokako nematenemate decka/devojkudecka/devojku zaza 14da kazukazu onioni kojikoji nemajunemaju mamumamu zakukate kako nematekako nemate decka/devojkunemate decka/devojku zadecka/devojku za 14da kazu onikazu oni kojioni koji nemajukoji nemaju mamunemaju mamu zamamu za 8kukate kako nemate decka/devojkukako nemate decka/devojku zanemate decka/devojku za 14da kazu oni kojikazu oni koji nemajuoni koji nemaju mamukoji nemaju mamu zanemaju mamu za 8kukate kako nemate decka/devojku zakako nemate decka/devojku za 14da kazu oni koji nemajukazu oni koji nemaju mamuoni koji nemaju mamu zakoji nemaju mamu za 8

A sta je bolje, da budem pored drolje ili pored ljudi sto lazu kad kazu da te vole?
a-sta-bolje-da-budem-pored-drolje-ili-pored-ljudi-sto-lazu-kad-kazu-da-te-vole
Ne trazim decka na fb.. ali svaki decko danas ima fb.. sto logikom dolazimo do zakljucka da ipak trazim decka koji ima fb :D
ne-trazim-decka-na-fb-ali-svaki-decko-danas-ima-fb-sto-logikom-dolazimo-do-zakljucka-da-ipak-trazim-decka-koji-ima-fb-d
Kako li su nesrećni oni koji nemaju strpljenja. Koja je to rana zarasla odjednom. -Vilijam Šekspir
kako-li-su-nesre-oni-koji-nemaju-strpljenja-koja-to-rana-zarasla-odjednom
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa