Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.


kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
vilijam Šekspirkukavicaumirevieputapresvojesmrtihrabriokusesmrtsamojednomkukavica umireumire viševiše putaputa prepre svojesvoje smrtihrabri okuseokuse smrtsmrt samosamo jednomkukavica umire višeumire više putaviše puta preputa pre svojepre svoje smrtihrabri okuse smrtokuse smrt samosmrt samo jednomkukavica umire više putaumire više puta previše puta pre svojeputa pre svoje smrtihrabri okuse smrt samookuse smrt samo jednomkukavica umire više puta preumire više puta pre svojeviše puta pre svoje smrtihrabri okuse smrt samo jednom

Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom. -Vilijam Šekspir
kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak. -Borislav Pekić
ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak
Kukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti. -Gaj Julije Cezar
kukavice-umiru-mnogo-puta-pre-konane-smrti
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina