Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.


kukavica-umire-vie-puta-pre-svoje-smrti-hrabri-okuse-smrt-samo-jednom
vilijam Šekspirkukavicaumirevieputapresvojesmrtihrabriokusesmrtsamojednomkukavica umireumire viševiše putaputa prepre svojesvoje smrtihrabri okuseokuse smrtsmrt samosamo jednomkukavica umire višeumire više putaviše puta preputa pre svojepre svoje smrtihrabri okuse smrtokuse smrt samosmrt samo jednomkukavica umire više putaumire više puta previše puta pre svojeputa pre svoje smrtihrabri okuse smrt samookuse smrt samo jednomkukavica umire više puta preumire više puta pre svojeviše puta pre svoje smrtihrabri okuse smrt samo jednom

Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom.Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.Kukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.Čovek se zaljubi bezbroj puta, jer to je prolazno stanje. Ali voleti nekog? To je nešto sasvim drugo. Može se voleti i više puta, ali samo jednom onako pravo, onako ludo, bolesno. Onako zlobno i sebično, onako do kraja.Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.