Kukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti.


kukavice-umiru-mnogo-puta-pre-konane-smrti
gaj julije cezarkukaviceumirumnogoputaprekonačnesmrtikukavice umiruumiru mnogomnogo putaputa prepre konačnekonačne smrtikukavice umiru mnogoumiru mnogo putamnogo puta preputa pre konačnepre konačne smrtikukavice umiru mnogo putaumiru mnogo puta premnogo puta pre konačneputa pre konačne smrtikukavice umiru mnogo puta preumiru mnogo puta pre konačnemnogo puta pre konačne smrti

Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom.Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre togaLjudi umiru u očaju, dok veliki duhovi umiru u ekstaziji.Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti.Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš.