Kume, neuzdaj se u me, nego u se i u svoje kljuse.


kume-neuzdaj-se-u-me-nego-u-se-i-u-svoje-kljuse
hrvatske poslovicekumeneuzdajsemenegosvojekljuseneuzdaj sese uu menego uu sese iu svojesvoje kljuseneuzdaj se use u menego u seu se ise i ui u svojeu svoje kljuseneuzdaj se u menego u se iu se i use i u svojei u svoje kljusenego u se i uu se i u svojese i u svoje kljuse

Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Ljudi će se jače boriti za svoje interese nego za svoja prava. -Napoleon Bonaparta
ljudi-e-se-jae-boriti-za-svoje-interese-nego-za-svoja-prava