Kunem se vremenom, koje je početak i završetak svega, da je svako uvek na gubitku.


kunem-se-vremenom-koje-poetak-i-zavretak-svega-da-svako-uvek-na-gubitku
meša selimovićkunemsevremenomkojepočetakzavretaksvegadasvakouveknagubitkukunem sese vremenomkoje jeje početakpočetak ii završetakzavršetak svegada jeje svakosvako uvekuvek nana gubitkukunem se vremenomkoje je početakje početak ipočetak i završetaki završetak svegada je svakoje svako uveksvako uvek nauvek na gubitkukoje je početak ije početak i završetakpočetak i završetak svegada je svako uvekje svako uvek nasvako uvek na gubitkukoje je početak i završetakje početak i završetak svegada je svako uvek naje svako uvek na gubitku

Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj. -Brus li
uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj
Kako se uvek oseti posledica posle svega sto uradis
kako-se-uvek-oseti-posledica-posle-svega-sto-uradis
I ne znam zašto se posle svega uvek vraćam tvojoj nesavršenosti. Valjda je to ljubav, mila. -Đorđe Balašević
i-ne-znam-zato-se-posle-svega-uvek-vraam-tvojoj-nesavrenosti-valjda-to-ljubav-mila
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice