Kupite knjigu. Sve ostalo su bajke.


kupite-knjigu-sve-ostalo-su-bajke
kupiteknjigusveostalosubajkekupite knjigusve ostaloostalo susu bajkesve ostalo suostalo su bajkesve ostalo su bajke

Pobeda je najvažnija. Sve ostalo je samo posledica pobede. -Ajrton Sena
pobeda-najvanija-sve-ostalo-samo-posledica-pobede
Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest. -Ljiljana Habjanović-Djurović
ljubav-nikada-nije-jednostrana-ljubav-ono-to-vezuje-dve-snane-slobodne-linosti-samo-takva-ljubav-daje-slobodu-sve-ostalo-zavisnost-a-svaka-zavisnost
One što čekaju princa iz bajke, ostaju kod majke. xD
one-to-ekaju-princa-iz-bajke-ostaju-kod-majke-xd
Moram da priznam da i dalje čitam bajke i volim ih više od svega drugog. -Odri Hepbner
moram-da-priznam-da-i-dalje-itam-bajke-i-volim-ih-vie-od-svega-drugog