Laž je isto tako živa kao i istina, ako ne još više.


la-isto-tako-iva-kao-i-istina-ako-ne-jo-vie
ivan turgenjevlažistotakoživakaoistinaakonejovieje istoisto takotako živaživa kaokao ii istinaako nene jošjoš višelaž je istoje isto takoisto tako živatako živa kaoživa kao ikao i istinaako ne jošne još višelaž je isto takoje isto tako živaisto tako živa kaotako živa kao iživa kao i istinaako ne još višelaž je isto tako živaje isto tako živa kaoisto tako živa kao itako živa kao i istina

Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć. -Onore de Balzak
nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli