Laž je kao grudva snega: što se duže kotrlja, sve je veća, ali kada stane, istopi se.


la-kao-grudva-snega-to-se-e-kotrlja-sve-vea-ali-kada-stane-istopi-se
martin luter kinglažkaogrudvasnegatosedužekotrljasvevećaalikadastaneistopiseje kaokao grudvagrudva snegašto sese dužeduže kotrljasve jeje većaali kadakada staneistopi selaž je kaoje kao grudvakao grudva snegašto se dužese duže kotrljasve je većaali kada stanelaž je kao grudvaje kao grudva snegašto se duže kotrljalaž je kao grudva snega

Život je kao sladoled, uživaj u njemu pre nego što se istopi!
ivot-kao-sladoled-uivaj-u-njemu-pre-nego-to-se-istopi
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...
aleksandra-jedan-bolesni-retardkada-sam-njom-vreme-stanei-sve-ostalo-postane-nebitnou-stanju-smo-da-se-ceo-dan-smejemo-bez-prestankazezamo