Laž ne ubija toljagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primećuje kako deluje.


la-ne-ubija-toljagom-ali-se-provlai-krvnim-ilama-poput-otrova-polako-i-oprezno-pa-se-i-ne-primeuje-kako-deluje
ivan cankarlažneubijatoljagomaliseprovlačikrvnimžilamapoputotrovapolakoopreznopaprimećujekakodelujelaž nene ubijaubija toljagomali sese provlačiprovlači krvnimkrvnim žilamažilama poputpoput otrovapolako ii opreznopa sese ii nene primećujeprimećuje kakokako delujelaž ne ubijane ubija toljagomali se provlačise provlači krvnimprovlači krvnim žilamakrvnim žilama poputžilama poput otrovapolako i opreznopa se ise i nei ne primećujene primećuje kakoprimećuje kako delujelaž ne ubija toljagomali se provlači krvnimse provlači krvnim žilamaprovlači krvnim žilama poputkrvnim žilama poput otrovapa se i nese i ne primećujei ne primećuje kakone primećuje kako delujeali se provlači krvnim žilamase provlači krvnim žilama poputprovlači krvnim žilama poput otrovapa se i ne primećujese i ne primećuje kakoi ne primećuje kako deluje

Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
Srcu koje istinski ljubi ili ljubomora ubija ljubav ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću. -Fjodor Dostojevski
srcu-koje-istinski-ljubi-ili-ljubomora-ubija-ljubav-ili-ljubav-ubija-ljubomoru-sasvim-suprotno-biva-strau
Govori polako, ali misli brzo. -Dalaj Lama
govori-polako-ali-misli-brzo
Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri. -Kineske poslovice
misao-slina-kopanju-bunara-voda-najprije-mutna-ali-se-polako-razbistri