Laži su tako plodne da je dovoljna samo jedna, a već ih je na hiljade.


lai-su-tako-plodne-da-dovoljna-samo-jedna-a-ve-ih-na-hiljade
maksim gorkilažisutakoplodnedadovoljnasamojednavećihnahiljadelaži susu takotako plodneplodne dada jeje dovoljnadovoljna samosamo jednaveć ihih jeje nana hiljadelaži su takosu tako plodnetako plodne daplodne da jeda je dovoljnaje dovoljna samodovoljna samo jednaa već ihveć ih jeih je naje na hiljadelaži su tako plodnesu tako plodne datako plodne da jeplodne da je dovoljnada je dovoljna samoje dovoljna samo jednaa već ih jeveć ih je naih je na hiljadelaži su tako plodne dasu tako plodne da jetako plodne da je dovoljnaplodne da je dovoljna samoda je dovoljna samo jednaa već ih je naveć ih je na hiljade

Starost i siromaštvo - jedna od dve nevolje je sasvim dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-dve-nevolje-sasvim-dovoljna
Starost i siromaštvo, jedna od ove dvije nevolje je dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-ove-dvije-nevolje-dovoljna
Laži nisu samo zle, one mogu da zaraze dušu zlom. -Sokrat
lai-nisu-samo-zle-one-mogu-da-zaraze-u-zlom
Pozdrav za momke kojima je jedna devojka dovoljna! Takodje pozdrav za devojke koje znaju to da cene!
pozdrav-za-momke-kojima-jedna-devojka-dovoljna-takodje-pozdrav-za-devojke-koje-znaju-to-da-cene
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja. -Lao Ce
i-nebo-i-zemlja-i-hiljade-drugih-stvari-roene-su-iz-postojanja-samo-postojanje-roeno-iz-nepostojanja