Lajk ako si naslonjen na levu ruku… :D


lajk-ako-naslonjen-na-levu-ruku-d
lajkakonaslonjennalevuruku…lajk akoako sisi naslonjennaslonjen nana levulevu ruku…lajk ako siako si naslonjensi naslonjen nanaslonjen na levuna levu ruku…lajk ako si naslonjenako si naslonjen nasi naslonjen na levunaslonjen na levu ruku…lajk ako si naslonjen naako si naslonjen na levusi naslonjen na levu ruku…

Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Lajk :)) I stawim ti… xDD
lajk-i-stawim-ti-xdd
Uskoro ce na fejsu biti status „Lajk i zaljubim se u tebe
uskoro-na-fejsu-biti-status-lajk-i-zaljubim-se-u-tebe
Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :D
onaj-oseaj-kad-ustanes-na-levu-nogu-pa-ti-ak-ispijanje-jutarnje-kafe-ne-ide-kako-treba-d