Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme.


lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme
onore de balzaklakebitiljubavniknegomužzatotolakemudricasvakogdanagovoritilijepestvarivremenanavrijemelakše jeje bitibiti ljubavnikljubavnik negonego mužmuž zatozato štošto jeje lakšelakše bitibiti mudricamudrica svakogsvakog danadana negonego govoritigovoriti lijepelijepe stvaristvari ss vremenavremena nana vrijemelakše je bitije biti ljubavnikbiti ljubavnik negoljubavnik nego mužnego muž zatomuž zato štozato što ješto je lakšeje lakše bitilakše biti mudricabiti mudrica svakogmudrica svakog danasvakog dana negodana nego govoritinego govoriti lijepegovoriti lijepe stvarilijepe stvari sstvari s vremenas vremena navremena na vrijemelakše je biti ljubavnikje biti ljubavnik negobiti ljubavnik nego mužljubavnik nego muž zatonego muž zato štomuž zato što jezato što je lakšešto je lakše bitije lakše biti mudricalakše biti mudrica svakogbiti mudrica svakog danamudrica svakog dana negosvakog dana nego govoritidana nego govoriti lijepenego govoriti lijepe stvarigovoriti lijepe stvari slijepe stvari s vremenastvari s vremena nas vremena na vrijemelakše je biti ljubavnik negoje biti ljubavnik nego mužbiti ljubavnik nego muž zatoljubavnik nego muž zato štonego muž zato što jemuž zato što je lakšezato što je lakše bitišto je lakše biti mudricaje lakše biti mudrica svakoglakše biti mudrica svakog danabiti mudrica svakog dana negomudrica svakog dana nego govoritisvakog dana nego govoriti lijepedana nego govoriti lijepe stvarinego govoriti lijepe stvari sgovoriti lijepe stvari s vremenalijepe stvari s vremena nastvari s vremena na vrijeme

Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umeren
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umjeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umjeren
Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...
ako-ikada-pocnem-da-ti-nedostajem-seti-se-da-me-nema-ne-zato-sto-ja-ne-zelim-da-budem-kraj-tebe-nego-zato-sto-tebi-nije-mnogo-znacilo-da-li-cu-biti
Lakše je sjediti i primjećivati stvari, nego ustati i djelovati. -Onore de Balzak
lake-sjediti-i-primjeivati-stvari-nego-ustati-i-djelovati