Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.


lake-biti-ministar-nego-berberin-berberin-prvo-mora-znati-brijati-a-drugo-mora-paziti-da-nekog-ne-posee-a-ministar-nemora-znati-brijati-niti-mora
branislav nušićlakebitiministarnegoberberinberberinprvomoraznatibrijatidrugopazitidanekogneposečene morabrijatinitihoćelikogaposećijerakonijekrivlakše jeje bitibiti ministarministar negonego berberinmora znatiznati brijatimora pazitipaziti dada nekognekog nene posečeministar ne morane mora znatiznati brijatibrijati nitiniti moramora pazitipaziti hoćehoće lili kogakoga posećii akoako posečenije krivlakše je bitije biti ministarbiti ministar negoministar nego berberinmora znati brijatimora paziti dapaziti da nekogda nekog nenekog ne posečea ministar ne moraministar ne mora znatine mora znati brijatiznati brijati nitibrijati niti moraniti mora pazitimora paziti hoćepaziti hoće lihoće li kogali koga posećii ako poseče

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom. -Niccolo Machiavelli
dobar-ministar-mora-umrijeti-tako-da-bude-bogatiji-dobrim-glasom-nego-blagom
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Znanje nije dovoljno, mora ga se znati i primeniti. -Gete
znanje-nije-dovoljno-mora-ga-se-znati-i-primeniti
Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih. -Franc Kafka
knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih