Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.


lake-biti-ministar-no-berberin-berberin-prvo-mora-znati-brijati-a-drugo-mora-paziti-da-koga-ne-posee-a-ministar-niti-mora-znati-brijati-niti-mora
branislav nušićlakebitiministarnoberberinberberinprvomoraznatibrijatidrugopazitidakoganeposečenitibrijatihoćeliposećijerakonijekrivlakše jeje bitibiti ministarministar nono berberinmora znatiznati brijatimora pazitipaziti dada kogakoga nene posečeministar nitiniti moramora znatiznati brijatibrijati nitiniti moramora pazitipaziti hoćehoće lili kogakoga posećii akoako posečenije krivlakše je bitije biti ministarbiti ministar noministar no berberinmora znati brijatimora paziti dapaziti da kogada koga nekoga ne posečea ministar nitiministar niti moraniti mora znatimora znati brijatiznati brijati nitibrijati niti moraniti mora pazitimora paziti hoćepaziti hoće lihoće li kogali koga posećii ako poseče

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom. -Niccolo Machiavelli
dobar-ministar-mora-umrijeti-tako-da-bude-bogatiji-dobrim-glasom-nego-blagom
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Znanje nije dovoljno, mora ga se znati i primeniti. -Gete
znanje-nije-dovoljno-mora-ga-se-znati-i-primeniti
Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih. -Franc Kafka
knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih