Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.


lake-biti-pametan-za-druge-nego-za-samoga-sebe
francois de la rochefoucauldlakebitipametanzadrugenegosamogasebelakše jeje bitibiti pametanpametan zaza drugedruge negonego zaza samogasamoga sebelakše je bitije biti pametanbiti pametan zapametan za drugeza druge negodruge nego zanego za samogaza samoga sebelakše je biti pametanje biti pametan zabiti pametan za drugepametan za druge negoza druge nego zadruge nego za samoganego za samoga sebelakše je biti pametan zaje biti pametan za drugebiti pametan za druge negopametan za druge nego zaza druge nego za samogadruge nego za samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme
Davati samoga sebe je bolje nego samo davati. -Majka Tereza
davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umjeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umjeren
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umeren