Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.


lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
gaj julije cezarlakenaćiljudekojisuspremnidaumrudobrovoljnonegoonestrpljivoizdržemučenjelakše jeje naćinaći ljudeljude kojikoji susu spremnispremni dada umruumru dobrovoljnonego oneone kojikoji susu spremnispremni dada strpljivostrpljivo izdržeizdrže mučenjelakše je naćije naći ljudenaći ljude kojiljude koji sukoji su spremnisu spremni daspremni da umruda umru dobrovoljnonego one kojione koji sukoji su spremnisu spremni daspremni da strpljivoda strpljivo izdržestrpljivo izdrže mučenjelakše je naći ljudeje naći ljude kojinaći ljude koji suljude koji su spremnikoji su spremni dasu spremni da umruspremni da umru dobrovoljnonego one koji suone koji su spremnikoji su spremni dasu spremni da strpljivospremni da strpljivo izdržeda strpljivo izdrže mučenjelakše je naći ljude kojije naći ljude koji sunaći ljude koji su spremniljude koji su spremni dakoji su spremni da umrusu spremni da umru dobrovoljnonego one koji su spremnione koji su spremni dakoji su spremni da strpljivosu spremni da strpljivo izdržespremni da strpljivo izdrže mučenje

Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje. -Albert Kami
ljudi-nikada-nisu-spremni-da-umru-osim-ukoliko-to-za-slobodu-stoga-oni-ne-vjeruju-potpuno-u-umiranje
Vreme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste. -Leonardo da Vinči
vreme-dovoljno-dugo-za-one-koji-su-spremni-da-ga-iskoriste
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi. -Žarko Laušević
oni-koji-duboko-vole-nikad-ne-ostare-ako-i-umru-od-starosti-umru-mladi
Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga. -Herodot
lake-izgleda-mnoge-ljude-prevariti-nego-jednoga