Lakše je premostiti veliku reku, nego promeniti joj ćud.


lake-premostiti-veliku-reku-nego-promeniti-joj-ud
kineske poslovicelakepremostitivelikurekunegopromenitijojćudlakše jeje premostitipremostiti velikuveliku rekunego promenitipromeniti jojjoj ćudlakše je premostitije premostiti velikupremostiti veliku rekunego promeniti jojpromeniti joj ćudlakše je premostiti velikuje premostiti veliku rekunego promeniti joj ćudlakše je premostiti veliku reku

Jer ako i najboljeg popnemo na presto, on će promeniti svoju ćud. -Herodot
jer-ako-i-najboljeg-popnemo-na-presto-on-e-promeniti-svoju-ud
Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora. -Teodor Ruzvelt
fanatik-osoba-koja-ne-moe-promeniti-miljenje-a-ne-eli-promeniti-temu-razgovora
Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe. -Lav Nikolajevič Tolstoj
svi-misle-kako-promenitisvet-a-niko-ne-misli-kako-promeniti-sebe