Lakše je razbiti atom nego predrasude.


lake-razbiti-atom-nego-predrasude
albert ajnstajnlakerazbitiatomnegopredrasudelakše jeje razbitirazbiti atomatom negonego predrasudelakše je razbitije razbiti atomrazbiti atom negoatom nego predrasudelakše je razbiti atomje razbiti atom negorazbiti atom nego predrasudelakše je razbiti atom negoje razbiti atom nego predrasude

Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme