Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umjeren.


lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umjeren
fridrih ničelakesenekestrastisasvimodrećinegonjojbitiumjerenlakše sese nekeneke strastistrasti sasvimsasvim odrećinego uu njojnjoj bitibiti umjerenlakše se nekese neke strastineke strasti sasvimstrasti sasvim odrećinego u njoju njoj bitinjoj biti umjerenlakše se neke strastise neke strasti sasvimneke strasti sasvim odrećinego u njoj bitiu njoj biti umjerenlakše se neke strasti sasvimse neke strasti sasvim odrećinego u njoj biti umjeren

Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umeren.Lakše je voditi ljude u borbi i raspirivati njihove strasti, nego ih obuzdavati i usmeravati ka strpljivom trudu na putu mira.Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme.Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.Radije ću biti žrtva povremenih izdaja, nego se odreći svog opšteg uverenja u ljudsko poštenje.Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza.