Lakše se odupreti na početku nego na kraju.


lake-se-odupreti-na-poetku-nego-na-kraju
leonardo da vinčilakeseodupretinapočetkunegokrajulakše sese odupretiodupreti nana početkupočetku negonego nana krajulakše se odupretise odupreti naodupreti na početkuna početku negopočetku nego nanego na krajulakše se odupreti nase odupreti na početkuodupreti na početku negona početku nego napočetku nego na krajulakše se odupreti na početkuse odupreti na početku negoodupreti na početku nego nana početku nego na kraju

Ako si pažljiv na kraju, kao i na početku, sprečićeš neuspeh. -Lao Ce
ako-paljiv-na-kraju-kao-i-na-poetku-spreie-neuspeh
Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme