Lakše je zapovedati šačici buva, nego jednoj ženi.


lake-zapovedati-a-buva-nego-jednoj-eni
narodne poslovicelakezapovedatiačicibuvanegojednojženilakše jeje zapovedatizapovedati šačicišačici buvanego jednojjednoj ženilakše je zapovedatije zapovedati šačicizapovedati šačici buvanego jednoj ženilakše je zapovedati šačicije zapovedati šačici buvalakše je zapovedati šačici buva

Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme