Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.


lako-biti-izdaan-tudjim-novcem
platonlakobitiizdaantudjimnovcemlako jeje bitibiti izdašanizdašan sasa tudjimtudjim novcemlako je bitije biti izdašanbiti izdašan saizdašan sa tudjimsa tudjim novcemlako je biti izdašanje biti izdašan sabiti izdašan sa tudjimizdašan sa tudjim novcemlako je biti izdašan saje biti izdašan sa tudjimbiti izdašan sa tudjim novcem

Ne teži za tudjim, jer zbog pohlepe za tudjim možeš izgugiti i svoje. -Japanska poslovica
ne-tei-za-tudjim-jer-zbog-pohlepe-za-tudjim-moe-izgugiti-i-svoje