Lako je ići u goru i uloviti tigra, ali je teško otvoriti usta i prositi u čoveka.


lako-ii-u-goru-i-uloviti-tigra-ali-teko-otvoriti-usta-i-prositi-u-oveka
kineske poslovicelakoićigoruulovititigraalitekootvoritiustaprositičovekalako jeje ićiići uu gorugoru ii ulovitiuloviti tigraali jeje teškoteško otvoritiotvoriti ustausta ii prositiprositi uu čovekalako je ićije ići uići u goruu goru igoru i ulovitii uloviti tigraali je teškoje teško otvorititeško otvoriti ustaotvoriti usta iusta i prositii prositi uprositi u čovekalako je ići uje ići u goruići u goru iu goru i ulovitigoru i uloviti tigraali je teško otvoritije teško otvoriti ustateško otvoriti usta iotvoriti usta i prositiusta i prositi ui prositi u čovekalako je ići u goruje ići u goru iići u goru i ulovitiu goru i uloviti tigraali je teško otvoriti ustaje teško otvoriti usta iteško otvoriti usta i prositiotvoriti usta i prositi uusta i prositi u čoveka

Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.Lako je prevariti oko, ali je teško prevariti srce.Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…Srce budale je u ustima; usta pametna čoveka su u srcu.Da tvrdoglava sam, ponosna i kad ne bi trebala. Lako se zaljubim, a teško to priznajem. Svađam se samo s onima do kojih mi je stalo. Teško opraštam, a još ...