Lako je ići u goru i uloviti tigra, ali je teško otvoriti usta i prositi u čoveka.


lako-ii-u-goru-i-uloviti-tigra-ali-teko-otvoriti-usta-i-prositi-u-oveka
kineske poslovicelakoićigoruulovititigraalitekootvoritiustaprositičovekalako jeje ićiići uu gorugoru ii ulovitiuloviti tigraali jeje teškoteško otvoritiotvoriti ustausta ii prositiprositi uu čovekalako je ićije ići uići u goruu goru igoru i ulovitii uloviti tigraali je teškoje teško otvorititeško otvoriti ustaotvoriti usta iusta i prositii prositi uprositi u čovekalako je ići uje ići u goruići u goru iu goru i ulovitigoru i uloviti tigraali je teško otvoritije teško otvoriti ustateško otvoriti usta iotvoriti usta i prositiusta i prositi ui prositi u čovekalako je ići u goruje ići u goru iići u goru i ulovitiu goru i uloviti tigraali je teško otvoriti ustaje teško otvoriti usta iteško otvoriti usta i prositiotvoriti usta i prositi uusta i prositi u čoveka

Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…
ne-odapinji-prenaglo-strelu-koja-se-ne-vraa-lako-sreu-razoriti-a-kako-teko-vratiti
Da tvrdoglava sam, ponosna i kad ne bi trebala. Lako se zaljubim, a teško to priznajem. Svađam se samo s onima do kojih mi je stalo. Teško opraštam, a još ...
da-tvrdoglava-sam-ponosna-i-kad-ne-bi-trebala-lako-se-zaljubim-a-teko-to-priznajem-svaam-se-samo-s-onima-do-kojih-mi-stalo-teko-opratam-a-jo