Lako možemo oprostiti djetetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svjetlosti.


lako-moemo-oprostiti-djetetu-koje-se-boji-mraka-prava-tragedija-u-ivotu-su-ljudi-koji-se-boje-svjetlosti
platonlakomožemooprostitidjetetukojesebojimrakapravatragedijaživotusuljudikojibojesvjetlostilako možemomožemo oprostitioprostiti djetetudjetetu kojekoje sese bojiboji mrakaprava tragedijatragedija uu životuživotu susu ljudiljudi kojikoji sese bojeboje svjetlostilako možemo oprostitimožemo oprostiti djetetuoprostiti djetetu kojedjetetu koje sekoje se bojise boji mrakaprava tragedija utragedija u životuu životu suživotu su ljudisu ljudi kojiljudi koji sekoji se bojese boje svjetlostilako možemo oprostiti djetetumožemo oprostiti djetetu kojeoprostiti djetetu koje sedjetetu koje se bojikoje se boji mrakaprava tragedija u životutragedija u životu suu životu su ljudiživotu su ljudi kojisu ljudi koji seljudi koji se bojekoji se boje svjetlostilako možemo oprostiti djetetu kojemožemo oprostiti djetetu koje seoprostiti djetetu koje se bojidjetetu koje se boji mrakaprava tragedija u životu sutragedija u životu su ljudiu životu su ljudi kojiživotu su ljudi koji sesu ljudi koji se bojeljudi koji se boje svjetlosti

Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga. -Karl Gustav Jung
psihoterapeutu-stari-ovek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovek-koji-se-boji-prigrliti-ga