Lako je prevariti oko, ali je teško prevariti srce.


lako-prevariti-oko-ali-teko-prevariti-srce
al paćinolakoprevaritiokoalitekosrcelako jeje prevaritiprevariti okoali jeje teškoteško prevaritiprevariti srcelako je prevaritije prevariti okoali je teškoje teško prevarititeško prevariti srcelako je prevariti okoali je teško prevaritije teško prevariti srceali je teško prevariti srce

Bila je tužna i rašminkana, ali mene nije moglo prevariti to što je izgledala kao polovni anđeo. Znao sam da nema polovnih anđela. Ima ih samo umornih. -Đorđe Balašević
bila-na-i-raminkana-ali-mene-nije-moglo-prevariti-to-to-izgledala-kao-polovni-aneo-znao-sam-da-nema-polovnih-anela-ima-ih-samo-umornih
Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga. -Herodot
lake-izgleda-mnoge-ljude-prevariti-nego-jednoga