Laskanje je hrana za budale.


laskanje-hrana-za-budale
jonathan swiftlaskanjehranazabudalelaskanje jeje hranahrana zaza budalelaskanje je hranaje hrana zahrana za budalelaskanje je hrana zaje hrana za budalelaskanje je hrana za budale

Laskanje je zavođenje lažnom pohvalom.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.Muzika je hrana ljubavi.Ljubav je bajka za budale.Nada je najvažnija hrana ljubavi.