Laskanje je hrana za budale.


laskanje-hrana-za-budale
jonathan swiftlaskanjehranazabudalelaskanje jeje hranahrana zaza budalelaskanje je hranaje hrana zahrana za budalelaskanje je hrana zaje hrana za budalelaskanje je hrana za budale

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Nada je najvažnija hrana ljubavi.
nada-najvanija-hrana-ljubavi