Legende su baš kao i uspavanke te koje će vas uspavati ako niste sasvim budni.


legende-su-ba-kao-i-uspavanke-te-koje-e-vas-uspavati-ako-niste-sasvim-budni
mihajlo pupinlegendesubakaouspavanketekojećevasuspavatiakonistesasvimbudnilegende susu bašbaš kaokao ii uspavankeuspavanke tete kojekoje ćeće vasvas uspavatiuspavati akoako nisteniste sasvimsasvim budnilegende su bašsu baš kaobaš kao ikao i uspavankei uspavanke teuspavanke te kojete koje ćekoje će vasće vas uspavativas uspavati akouspavati ako nisteako niste sasvimniste sasvim budnilegende su baš kaosu baš kao ibaš kao i uspavankekao i uspavanke tei uspavanke te kojeuspavanke te koje ćete koje će vaskoje će vas uspavatiće vas uspavati akovas uspavati ako nisteuspavati ako niste sasvimako niste sasvim budnilegende su baš kao isu baš kao i uspavankebaš kao i uspavanke tekao i uspavanke te kojei uspavanke te koje ćeuspavanke te koje će vaste koje će vas uspavatikoje će vas uspavati akoće vas uspavati ako nistevas uspavati ako niste sasvimuspavati ako niste sasvim budni

Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste.Idi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim prije ili kasnije odu.Idi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim pre ili kasnije odu.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas.