Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.


lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
sokratlenjivcinisusamoonikojineradevećmogudaradeboljelenjivci nisunisu samosamo onioni kojikoji nene radeveć ii onioni kojikoji mogumogu dada raderade boljelenjivci nisu samonisu samo onisamo oni kojioni koji nekoji ne radeveć i onii oni kojioni koji mogukoji mogu damogu da radeda rade boljelenjivci nisu samo oninisu samo oni kojisamo oni koji neoni koji ne radeveć i oni kojii oni koji moguoni koji mogu dakoji mogu da rademogu da rade boljelenjivci nisu samo oni kojinisu samo oni koji nesamo oni koji ne radeveć i oni koji mogui oni koji mogu daoni koji mogu da radekoji mogu da rade bolje

Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. -Hrvatske poslovice
ne-treba-raditi-kao-ostali-nego-kao-oni-koji-rade-ispravno
Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive. -Duško Radović
ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle