Lenjost je jedan od smrtnih grehova, jer umrtvljuje dušu u čoveku.


lenjost-jedan-od-smrtnih-grehova-jer-umrtvljuje-u-u-oveku
nikolaj velimirovićlenjostjedanodsmrtnihgrehovajerumrtvljujeduučovekulenjost jeje jedanjedan odod smrtnihsmrtnih grehovajer umrtvljujeumrtvljuje dušudušu uu čovekulenjost je jedanje jedan odjedan od smrtnihod smrtnih grehovajer umrtvljuje dušuumrtvljuje dušu udušu u čovekulenjost je jedan odje jedan od smrtnihjedan od smrtnih grehovajer umrtvljuje dušu uumrtvljuje dušu u čovekulenjost je jedan od smrtnihje jedan od smrtnih grehovajer umrtvljuje dušu u čoveku

Od svih grehova blud je najizrazitiji i najpotpuniji satanizam. Blud je direktniji i najbliži put pomračenja uma. Blud je kao otrovni mikrob što celu dušu pretvara u trulež. -Nikolaj Velimirović
od-svih-grehova-blud-najizrazitiji-i-najpotpuniji-satanizam-blud-direktniji-i-najblii-put-pomraenja-uma-blud-kao-otrovni-mikrob-to-celu-u-pretvara
Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. -Desanka Maksimović
spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe. -Čarls Bukovski
mene-su-ene-dobre-ene-plaile-jer-su-moda-htele-u-a-ja-sam-hteo-da-uvam-taj-deo-sebe
Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni. -Mihajlo Pupin
pronalasci-stare-i-na-njih-se-nadovezuju-novi-i-kako-su-to-dela-stvaralakog-duha-smrtnih-ljudi-i-oni-su-sami-smrtni