Lenjost tako polako korača da je siromaštvo veoma brzo sustigne!


lenjost-tako-polako-koraa-da-siromatvo-veoma-brzo-sustigne
engleske poslovicelenjosttakopolakokoračadasiromatvoveomabrzosustignelenjost takotako polakopolako koračakorača dada jeje siromaštvosiromaštvo veomaveoma brzobrzo sustignelenjost tako polakotako polako koračapolako korača dakorača da jeda je siromaštvoje siromaštvo veomasiromaštvo veoma brzoveoma brzo sustignelenjost tako polako koračatako polako korača dapolako korača da jekorača da je siromaštvoda je siromaštvo veomaje siromaštvo veoma brzosiromaštvo veoma brzo sustignelenjost tako polako korača datako polako korača da jepolako korača da je siromaštvokorača da je siromaštvo veomada je siromaštvo veoma brzoje siromaštvo veoma brzo sustigne

Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Govori polako, ali misli brzo. -Dalaj Lama
govori-polako-ali-misli-brzo
Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano. -Nikola Tesla
univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako