Lepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu; jedna je dragulj, druga riznica.


lepa-se-ena-svia-oima-dobra-ena-svia-se-srcu-jedna-dragulj-druga-riznica
napoleon bonapartalepaseženasviđaočimadobrasrcujednadraguljdrugariznicalepa sese ženažena sviđasviđa očimadobra ženažena sviđasviđa sese srcujedna jeje draguljdruga riznicalepa se ženase žena sviđažena sviđa očimadobra žena sviđažena sviđa sesviđa se srcujedna je draguljlepa se žena sviđase žena sviđa očimadobra žena sviđa sežena sviđa se srculepa se žena sviđa očimadobra žena sviđa se srcu

Većina žena pokušava da promeni muškarca. Kada im to uspe, onda im se ne sviđa ono što su dobile. -Marlen Ditrih
veina-ena-pokuava-da-promeni-mukarca-kada-im-to-uspe-onda-im-se-ne-svia-ono-to-su-dobile
Nije bitno sviđa li se drugima, bitno je da se sviđa meni.
nije-bitno-svia-li-se-drugima-bitno-da-se-svia-meni
Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima. -Oskar Vajld
zla-ena-gnjavi-jednog-dobra-ena-dosadna-jednom-to-jedina-razlika-meu-njima
Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!
onaj-osjeaj-kad-ti-se-neko-svia-a-ne-moe-mu-priznati
Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom. -Kineske poslovice
lepa-ena-koja-se-udala-za-runog-mukarca-nalik-na-svei-cvet-za-magareim-uhom