Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži.


lepe-ene-primeuju-i-uvaavaju-samo-one-pojave-oko-sebe-koje-posredno-ili-neposredno-slue-njihovoj-lepoti-i-onom-to-ona-hoe-eli-i-trai
ivo andrićlepeženeprimećujuuvažavajusamoonepojaveokosebekojeposrednoilineposrednosluženjihovojlepotionomtoonahoćeželitražilepe ženežene primećujuprimećuju ii uvažavajuuvažavaju samosamo oneone pojavepojave okooko sebesebe kojekoje posrednoposredno iliili neposrednoneposredno služesluže njihovojnjihovoj lepotilepoti ii onomonom štošto onaona hoćeželi ii tražilepe žene primećujužene primećuju iprimećuju i uvažavajui uvažavaju samouvažavaju samo onesamo one pojaveone pojave okopojave oko sebeoko sebe kojesebe koje posrednokoje posredno iliposredno ili neposrednoili neposredno služeneposredno služe njihovojsluže njihovoj lepotinjihovoj lepoti ilepoti i onomi onom štoonom što onašto ona hoćeželi i tražilepe žene primećuju ižene primećuju i uvažavajuprimećuju i uvažavaju samoi uvažavaju samo oneuvažavaju samo one pojavesamo one pojave okoone pojave oko sebepojave oko sebe kojeoko sebe koje posrednosebe koje posredno ilikoje posredno ili neposrednoposredno ili neposredno služeili neposredno služe njihovojneposredno služe njihovoj lepotisluže njihovoj lepoti injihovoj lepoti i onomlepoti i onom štoi onom što onaonom što ona hoćelepe žene primećuju i uvažavajužene primećuju i uvažavaju samoprimećuju i uvažavaju samo onei uvažavaju samo one pojaveuvažavaju samo one pojave okosamo one pojave oko sebeone pojave oko sebe kojepojave oko sebe koje posrednooko sebe koje posredno ilisebe koje posredno ili neposrednokoje posredno ili neposredno služeposredno ili neposredno služe njihovojili neposredno služe njihovoj lepotineposredno služe njihovoj lepoti isluže njihovoj lepoti i onomnjihovoj lepoti i onom štolepoti i onom što onai onom što ona hoće

Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna. -Jovan Dučić
ima-i-kod-najzaljubljenije-ene-jedno-mesto-u-i-koje-hoe-da-se-sveti-onom-kojeg-voli-jedna-mrana-klica-neverstva-i-zloe-koju-samoj-sebi-ne-bi-umela
Ona nije imala običaj osvrtati se oko sebe; žene koje se osjećaju ko kraljice nikada to ne čine! -Paulo Koeljo
ona-nije-imala-obiaj-osvrtati-se-oko-sebe-ene-koje-se-osjeaju-ko-kraljice-nikada-to-ne-ine
Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih