Lepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes.


lepo-ono-to-nam-godi-a-da-pri-tome-nemamo-nikakav-interes
imanuel kantlepoonotonamgodidapritomenemamonikakavintereslepo jeje onoono štošto namnam godida pripri tometome nemamonemamo nikakavnikakav intereslepo je onoje ono štoono što namšto nam godia da prida pri tomepri tome nemamotome nemamo nikakavnemamo nikakav intereslepo je ono štoje ono što namono što nam godia da pri tomeda pri tome nemamopri tome nemamo nikakavtome nemamo nikakav intereslepo je ono što namje ono što nam godia da pri tome nemamoda pri tome nemamo nikakavpri tome nemamo nikakav interes

Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Lepo je ono što je skladno.Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.