Lepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes.


lepo-ono-to-nam-godi-a-da-pri-tome-nemamo-nikakav-interes
imanuel kantlepoonotonamgodidapritomenemamonikakavintereslepo jeje onoono štošto namnam godida pripri tometome nemamonemamo nikakavnikakav intereslepo je onoje ono štoono što namšto nam godia da prida pri tomepri tome nemamotome nemamo nikakavnemamo nikakav intereslepo je ono štoje ono što namono što nam godia da pri tomeda pri tome nemamopri tome nemamo nikakavtome nemamo nikakav intereslepo je ono što namje ono što nam godia da pri tome nemamoda pri tome nemamo nikakavpri tome nemamo nikakav interes

Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo. -Vudi Alen
cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli