Lepotа bez drаži isto je što i udicа bez mаmcа.


lepot-bez-dri-isto-to-i-udic-bez-mmc
alber kamilepotаbezdrаžiistotoudicаmаmcаlepotа bezbez drаžidrаži istoisto jeje štošto ii udicаudicа bezbez mаmcаlepotа bez drаžibez drаži istodrаži isto jeisto je štoje što išto i udicаi udicа bezudicа bez mаmcаlepotа bez drаži istobez drаži isto jedrаži isto je štoisto je što ije što i udicаšto i udicа bezi udicа bez mаmcаlepotа bez drаži isto jebez drаži isto je štodrаži isto je što iisto je što i udicаje što i udicа bezšto i udicа bez mаmcа

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Lepota bez draži je isto što i udica bez mamca.Čovek bez karaktera isto je kao jezik bez reči.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.