Lepota bez draži je isto što i udica bez mamca.


lepota-bez-drai-isto-to-i-udica-bez-mamca
alber kamilepotabezdražiistotoudicamamcalepota bezbez dražidraži jeje istoisto štošto ii udicaudica bezbez mamcalepota bez dražibez draži jedraži je istoje isto štoisto što išto i udicai udica bezudica bez mamcalepota bez draži jebez draži je istodraži je isto štoje isto što iisto što i udicašto i udica bezi udica bez mamcalepota bez draži je istobez draži je isto štodraži je isto što ije isto što i udicaisto što i udica bezšto i udica bez mamca

Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog