Lepota bez draži je isto što i udica bez mamca.


lepota-bez-drai-isto-to-i-udica-bez-mamca
alber kamilepotabezdražiistotoudicamamcalepota bezbez dražidraži jeje istoisto štošto ii udicaudica bezbez mamcalepota bez dražibez draži jedraži je istoje isto štoisto što išto i udicai udica bezudica bez mamcalepota bez draži jebez draži je istodraži je isto štoje isto što iisto što i udicašto i udica bezi udica bez mamcalepota bez draži je istobez draži je isto štodraži je isto što ije isto što i udicaisto što i udica bezšto i udica bez mamca

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Lepotа bez drаži isto je što i udicа bez mаmcа.Čovek bez karaktera isto je kao jezik bez reči.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.