Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna.


lepota-lii-na-letnje-plodove-koji-se-lako-kvare-i-ne-mogu-da-traju-zbog-nje-mladost-postaje-raspojasana-a-starost-pomalo-stidna
fransis bejkonlepotaličinaletnjeplodovekojiselakokvarenemogudatrajuzbognjemladostpostajeraspojasanastarostpomalostidnalepota ličiliči nana letnjeletnje plodoveplodove kojikoji sese lakolako kvarekvare ii nene mogumogu dada trajuzbog njenje mladostmladost postajepostaje raspojasanastarost pomalopomalo stidnalepota liči naliči na letnjena letnje plodoveletnje plodove kojiplodove koji sekoji se lakose lako kvarelako kvare ikvare i nei ne mogune mogu damogu da trajuzbog nje mladostnje mladost postajemladost postaje raspojasanaa starost pomalostarost pomalo stidnalepota liči na letnjeliči na letnje plodovena letnje plodove kojiletnje plodove koji seplodove koji se lakokoji se lako kvarese lako kvare ilako kvare i nekvare i ne mogui ne mogu dane mogu da trajuzbog nje mladost postajenje mladost postaje raspojasanaa starost pomalo stidnalepota liči na letnje plodoveliči na letnje plodove kojina letnje plodove koji seletnje plodove koji se lakoplodove koji se lako kvarekoji se lako kvare ise lako kvare i nelako kvare i ne mogukvare i ne mogu dai ne mogu da trajuzbog nje mladost postaje raspojasana

Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost. -Srpske poslovice
nemoj-da-te-pita-starost-gde-ti-bila-mladost
Kada bi mladost znala, kada bi starost mogla! -Sigmund Frojd
kada-bi-mladost-znala-kada-bi-starost-mogla
Četrdesete su starost mladih godina. Pedesete su mladost starih godina. -Viktor Igo
etrdesete-su-starost-mladih-godina-pedesete-su-mladost-starih-godina