Lepota je misteriozna, ali i užasna. Božansko i đavolje se tu bore, a poprište borbe je ljudsko srce.


lepota-misteriozna-ali-i-uasna-boansko-i-avolje-se-bore-a-poprite-borbe-ljudsko-srce
fjodor dostojevskilepotamisterioznaaliužasnabožanskođavoljeseborepopriteborbeljudskosrcelepota jeje misterioznaali ii užasnabožansko ii đavoljeđavolje sese tutu borepoprište borbeborbe jeje ljudskoljudsko srcelepota je misterioznaali i užasnabožansko i đavoljei đavolje seđavolje se tuse tu borea poprište borbepoprište borbe jeborbe je ljudskoje ljudsko srcebožansko i đavolje sei đavolje se tuđavolje se tu borea poprište borbe jepoprište borbe je ljudskoborbe je ljudsko srcebožansko i đavolje se tui đavolje se tu borea poprište borbe je ljudskopoprište borbe je ljudsko srce

Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo. -Isak Njutn
mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tijela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo. -Isak Njutn
mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro
Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima. -Rabindranat Tagor
eznem-da-sedim-nemo-pored-tebe-ali-bi-mi-inae-srce-iskoilo-na-ustazato-brbljam-i-askam-olako-i-zatrpavam-svoje-srce-reima