Lepota je u nesavršenosti. Ludilo je genijalno i bolje je biti apsolutno smešan nego apsolutno dosadan.


lepota-u-nesavrenosti-ludilo-genijalno-i-bolje-biti-apsolutno-smean-nego-apsolutno-dosadan
merlin monrolepotanesavrenostiludilogenijalnoboljebitiapsolutnosmeannegodosadanlepota jeu nesavršenostiludilo jeje genijalnogenijalno ii boljebolje jeje bitibiti apsolutnoapsolutno smešansmešan negonego apsolutnoapsolutno dosadanlepota je uje u nesavršenostiludilo je genijalnoje genijalno igenijalno i boljei bolje jebolje je bitije biti apsolutnobiti apsolutno smešanapsolutno smešan negosmešan nego apsolutnonego apsolutno dosadanlepota je u nesavršenostiludilo je genijalno ije genijalno i boljegenijalno i bolje jei bolje je bitibolje je biti apsolutnoje biti apsolutno smešanbiti apsolutno smešan negoapsolutno smešan nego apsolutnosmešan nego apsolutno dosadanludilo je genijalno i boljeje genijalno i bolje jegenijalno i bolje je bitii bolje je biti apsolutnobolje je biti apsolutno smešanje biti apsolutno smešan negobiti apsolutno smešan nego apsolutnoapsolutno smešan nego apsolutno dosadan

Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Onaj osecaj kad prodjes pored bivseg i ne osetis apsolutno nista ;)
onaj-osecaj-kad-prodjes-pored-bivseg-i-ne-osetis-apsolutno-nista
Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja. -Paulo Koeljo
uverio-sam-se-da-nije-apsolutno-no-istinito-da-sve-zavisi-od-linog-opaanja
Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, izgledaju tako iskreno nesrećne. -Oskar Vajld
vernost-apsolutno-postoji-to-se-najbolje-vidi-po-onim-enama-koje-su-verne-izgledaju-tako-iskreno-nesrene
Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti. -Frida Kalo
ni-nije-apsolutno-sve-se-menja-sve-se-kree-sve-poleti-i-odleti