Lepotu i znanje Jelene Isinbajeve samo Puškin i Jesenjin mogu opisati. Sa bojom očiju poput ruskih breza u prolećnom lišću, sada okupanih njenim suzama. Zemlja koja je dala Jurija Gagarina, Lomonosova, najbolje hemičare, fizičare sveta… sa osmehom poput Volge, vraćaju osmeh atletici, oni, i Jusain Bolt. – (24. avgust 2008.)


lepotu-i-znanje-jelene-isinbajeve-samo-pukin-i-jesenjin-mogu-opisati-sa-bojom-oiju-poput-ruskih-breza-u-prolenom-liu-sada-okupanih-njenim-suzama
duško koraćlepotuznanjejeleneisinbajevesamopukinjesenjinmoguopisatibojomočijupoputruskihbrezaprolećnomlićusadaokupanihnjenimsuzamazemljakojadalajurijagagarinalomonosovanajboljehemičarefizičaresveta…osmehomvolgevraćajuosmehatleticionijusainbolt24avgust2008lepotu ii znanjeznanje jelenejelene isinbajeveisinbajeve samosamo puškinpuškin ii jesenjinjesenjin mogumogu opisatisa bojombojom očijuočiju poputpoput ruskihruskih brezabreza uu prolećnomprolećnom lišćusada okupanihokupanih njenimnjenim suzamazemlja kojakoja jeje daladala jurijajurija gagarinanajbolje hemičarefizičare sveta…sveta… sasa osmehomosmehom poputpoput volgevraćaju osmehosmeh atleticii jusainjusain boltlepotu i znanjei znanje jeleneznanje jelene isinbajevejelene isinbajeve samoisinbajeve samo puškinsamo puškin ipuškin i jesenjini jesenjin mogujesenjin mogu opisatisa bojom očijubojom očiju poputočiju poput ruskihpoput ruskih brezaruskih breza ubreza u prolećnomu prolećnom lišćusada okupanih njenimokupanih njenim suzamazemlja koja jekoja je dalaje dala jurijadala jurija gagarinafizičare sveta… sasveta… sa osmehomsa osmehom poputosmehom poput volgevraćaju osmeh atleticii jusain bolt

Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave. -Kineske poslovice
dete-uz-majku-poput-blaga-dete-bez-majke-poput-usamljene-vlasi-trave
Svi ljudi poput nas su mi, a svi ostali su oni. -Radjard Kipling
svi-ljudi-poput-nas-su-mi-a-svi-ostali-su-oni
Inteligencija bez ambicije je poput ptice koja nema krila. -Salvador Dali
inteligencija-bez-ambicije-poput-ptice-koja-nema-krila
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima – uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima - uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji