Leto se hladilo, a mi smo se krili mrakom, ne želeći da iko sazna koliko smo postali potrebni jedno drugome. A svi su znali.Voleću je, i nećemo imati ništa, je li joj to dovoljno?Volećemo se, rekla je ozbiljno, a to je mnogo, to je sve. Ništa mi drugo ne treba.


leto-se-hladilo-a-mi-smo-se-krili-mrakom-ne-elei-da-iko-sazna-koliko-smo-postali-potrebni-jedno-drugome-a-svi-su-znalivoleu-i-neemo-imati-li-joj-to
meša selimovićletosehladilomismokrilimrakomneželećidaikosaznakolikopostalipotrebnijednodrugomesvisuznalivolećunećemoimatinitalijojtodovoljnovolećemosereklaozbiljnomnogosvenitadrugotrebaleto sese hladilomi smosmo sese krilikrili mrakomne želećiželeći dada ikoiko saznasazna kolikokoliko smosmo postalipostali potrebnipotrebni jednojedno drugomesvi sui nećemonećemo imatiimati ništaje lili jojrekla jeje ozbiljnoje mnogoje sveništa mimi drugodrugo nene trebaleto se hladiloa mi smomi smo sesmo se krilise krili mrakomne želeći daželeći da ikoda iko saznaiko sazna kolikosazna koliko smokoliko smo postalismo postali potrebnipostali potrebni jednopotrebni jedno drugomea svi sui nećemo imatinećemo imati ništaje li jojrekla je ozbiljnoa to jeništa mi drugomi drugo nedrugo ne treba

Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
obecali smo ja i ti zauvjek,,sve smo srusili,nase sne unistili,,ostaje jedno A i D ZAUVJEK…,,,,, (zauvjek tvoj)
obecali-smo-ja-i-ti-zauvjeksve-smo-srusilinase-sne-unistiliostaje-jedno-a-i-d-zauvjek-zauvjek-tvoj
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki