Lezi, odspavaj 3-4 dana dok ne povratiš svoje životne sokove, a onda ustani, pogledaj oko sebe i radi to što treba da radiš.


lezi-odspavaj-34-dana-dok-ne-povrati-svoje-ivotne-sokove-a-onda-ustani-pogledaj-oko-sebe-i-radi-to-to-treba-da-radi
Čarls bukovskileziodspavaj34danadoknepovratisvoježivotnesokoveondaustanipogledajokoseberaditototrebadaradidana dokdok nene povratišpovratiš svojesvoje životneživotne sokoveonda ustanipogledaj okooko sebesebe ii radišto trebatreba dada radišdana dok nedok ne povratišne povratiš svojepovratiš svoje životnesvoje životne sokovea onda ustanipogledaj oko sebeoko sebe isebe i radiradi to štošto treba datreba da radišdana dok ne povratišdok ne povratiš svojene povratiš svoje životnepovratiš svoje životne sokovepogledaj oko sebe ioko sebe i radii radi to štoradi to što trebašto treba da radišdana dok ne povratiš svojedok ne povratiš svoje životnene povratiš svoje životne sokovepogledaj oko sebe i radisebe i radi to štoi radi to što trebaradi to što treba da

Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.Otvori oči i pogledaj oko sebe. Da li si zadovoljan životom koji živiš?Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.